Wpływ religii na rozwój dziecka

Religia - jej wpływ na dziecko

Religijność w życiu dziecka nie jest czymś niezwykłym i nienaturalnym: badacze wskazują, że kształtuje się ona w pierwszych miesiącach życia maluszka, głównie w oparciu o relacje społeczne, zwłaszcza z matką. Znaczenie religii w wychowaniu dziecka jest ogromne - kształtuje jego osobowość, postawy czy wartości.

Jak pomóc dziecku odnaleźć Boga?

Religijność to naturalny element indywidualnego rozwoju dziecka, które wraz ze wzrastaniem i dojrzewaniem otwiera się na nowe sposoby przyswajania zasad religijnych i obcowania z Bogiem. To proces, który nie następuje gwałtownie, skokowo - polega na stopniowym i płynnym przechodzeniu od jednej formy życia religijnego do następnej.

Religijność dziecka kształtuje się pod wpływem czynników genetycznych i środowiskowych. Niezwykle ważne są jego relacje z rodziną: doświadczając miłości, akceptacji, życzliwości, bezpieczeństwa, przebaczenia ze strony swoich bliskich, dziecko rozwija w sobie grunt do formowania własnej religijności. To najlepszy sposób pokazania mu natury Boga i rozwijania w dziecku pozytywnych cech.

Korzenie religijne w wychowaniu dziecka

W kształtowaniu religijności dziecka ważną rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, czyli przekaz pozasłowny. Kluczowe są w nim zachowania, gesty, mimika czy ton głosu. Dziecko, obserwując swoich rodziców, w sposób nieświadomy przyswaja wzorce postępowania, które wplata w swoją własną aktywność.

Jest to szczególnie ważne w pierwszych latach życia dziecka: możliwość zapoznawania się z praktykami religijnymi poprzez obserwację rodziców i krewnych jest dla niego podstawową formą nauki zasad religijnych i poznawania Boga.

Znaczenie religii w wychowaniu dziecka – podstawowe zasady

Wraz z rozwojem dziecka wskazane jest wprowadzanie do jego edukacji religijnej bardziej ukierunkowanych działań dydaktycznych. Powinny one opierać się na treściach odpowiednio dostosowanych do mentalności dziecka, wprowadzać je i przyzwyczajać do wykonywania elementarnych praktyk, a także tworzyć system wartości religijnych.

Zarówno nauki płynące ze strony rodziców dziecka, które polegają przede wszystkim na prezentowaniu mu wzorców postępowania, jak i te nastawione na przekazywanie dziecku bardziej skonkretyzowanych wiadomości, wpływają na kształtowanie się jego hierarchii wartości, osobowości, postaw, a także potrzeb religijnych.

Autor postu jarok - 11-06-22

Komentarze

Ostatnio dodane

rozwijanie kreatywności

Czy warto rozwijać kreatywność?

21-07-2022

Kreatywność to jedna z ważniejszych umiejętności w życiu. Dzięki niej można poradzić sobie w wielu trudnych i

Więcej

Nowoczesne metody pedagogiczne

Nauka nowoczesnych metod pedagogicznych

19-07-2022

Nie od dziś wiadomo, że praca nauczyciela jest niezwykle wymagająca. Pedagogika to trudne zagadnienie, które w

Więcej

nauka logicznego myślenia

Jak rozwiązywać problemy logiczne?

18-07-2022

Nauka logicznego myślenia z pewnością dla większości z nas jest dość mistycznym pojęciem. Nie da się jednak uk

Więcej

filozofia

Co filozofia może dać człowiekowi?

07-07-2022

W średniowieczu oraz w starożytności, filozofia była królową nauk. Duchowni oraz ludzie Kościoła, czyli intele

Więcej

jak zostać pedagogiem

Jak zostać dobrym pedagogiem?

03-07-2022

Dbając o prawidłowy rozwój każdego dziecka, pedagog jest nieodłącznym elementem każdej ze szkół. Pomaga w zroz

Więcej

oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika - czym jest?

01-07-2022

Oligofrenopedagogika to dział pedagogiki specjalnej, który ma za zadanie rozwój sprawności intelektualnej osób

Więcej

Loading...